×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 5:08 ق.ظ
0098 21 88961224
‏ مفهوم قلیل شفاعت در داستان امروز انقلاب
‏-‏ بحثی در نگاه راهبردی امام (ره) در 90سال پیش
24 مهر 1401
‏ در جلسه ی دهم دوره تربیت مدرس مفاهیم خطبه ی حمد فاطمی عنوان شد
انتقاد هم مسیرش طولی است !‏‎
بحثی در غلط مصطلح و مرسوم عرض اندیشی !

در جلسه ی هشتم دوره ی تربیت اساتید " خطبه ی حمد فاطمی " عنوان شد. ‏
10 مهر 1401‏
تلنگری بر سطحی نگری اکثریت قریب به اتفاق مسئولین !‏
‏6 مهر 1401‏
در هفتمین جلسه ی دوره ی تربیت اساتید مفاهیم " خطبه ی حمد فاطمی " عنوان شد
ضرورت توسعه ی نسبت انسان کامل با تمام انسان ها ‏
بحثی در علل اغتشاش ناشی از اذهان مغشوش !‏
6 مهر 1401‏

در هفتمین جلسه ی دوره ی تربیت اساتید مفاهیم " خطبه ی حمد فاطمی " عنوان شد
آفاق علمی این جامعه گم شده است !‏
در ششمین جلسه ی دوره ی تربیت اساتید " خطبه ی حمد فاطمی " مطرح شد.
عدم نصاب و قواره ی فرد ، تنبلی علمی و برخورد ژورنالیستی و سطحی ؛ از عوامل تلاطم آفاق ‏پژوهشی جامعهای مدعی ! تمدن را نقدفروشان و نطق بافان نمی سازند در عصر ظهور!
تأمل و جستار و تبیین و تحلیل را چه به تمدن ؟!
در حکایت واقعی تمدن سازان حقیقی و ارکان بی دست و پای عصر غیبت!
اگر تو را دلی باقی است برادر ، پردلی کن و از هوای ادعای اندیشه بگذر !
عدم قرائت متناسب با معنا در عمده ی قرائات!
در جلسه سوم دوره تربیت اساتید خطبه حمد فاطمی عنوان شد.
12 مرداد 1401
این شعاعی که از شمس خطبه ساطع شده است، باید در همان اشتداد خود رؤیت شود!
تحریف تاریخی فاطمیّت در موضوع زن
5 مرداد 1401
در دومین جلسه ی درس حمد تام ،ویژه تربیت اساتید
عنوان شد:
اینها چیزهایی است که ما از خود جعل کرده ایم . اینها چیزهایی است که ما دوست داریم که از اهل بیت بسازیم تا توجیه کنیم رفتارهای بی مبنا و حرکت های نا متعادل خود را. اساساً چنین رویکردی در مورد حضرت نیست و بلکه به عکس آن، روایات متعدد از حضرتش در خصوص پرهیز از اختلاط داریم .
یک روز اداره ی حکومت بی علی!
نقد رفتار برخی مسئولینِ در عدم غنوده
5 مرداد 1401
در دومین جلسه ی درس حمد تام ،ویژه تربیت اساتید
عنوان شد:
بیا و فقط یکی دو درد از این جامعه را درمان کن!

توصیه به دانشجویان عدالتخواه
در ضمن دوره تربیت اساتید " خطبه حمد فاطمی "
29 تیر 1401
بنا به ضرورت ایضاح درست طرح بحث اخیر در نامه دانشجویان عدالتخواه ، بنیاد فرهنگی فاطمةالزهراء سلام الله علیها ، به طرح توصیه ای به دانشجویان در دوره تربیت اساتید " خطبه حمد فاطمی " پرداخت.