×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 5:29 ق.ظ
0098 21 88961224

صراحت روایی و تحریف هنری!
- بحثی در نادیده گرفتن فضای توصیفی روایات منابع معظم در تصویرسازی های معاصر
در بیستمین جلسه ی دوره ی تربیت مدرس مفاهیم خطبه ی حمد فاطمی عنوان شد
11 دی 1401

یک حقیقت را وقتی از بالا نگاه می کنید از سمت عالین ، آن حقیقت را تامّ و جامع می بینید ؛ امّا ‏وقتی از سمت عام و ناس نگاه می کنید - یعنی از جنبه ی نزول و در عالم طبیعت - اجزایی از آن را ‏می بینید ؛ و کلّیّت و جامعیّتش البته به طور تامه دیده نمی شود . لذا باید در امر تجرد و در نگاه ‏مجرد ، نگاه از جنبه ی متعالی و خاص به خطبه داشت ، نه نگاه از جنبه ی ناس و عوام ، که عموماً ‏متأسفانه فی الحال اغلب نگاهها و رویکردها این رویکرد متأخر است . در خود تصویرهایی که از ‏خطبه دارد در جامعه ی انقلاب و در ام القراء بعد از 40 سال ارائه می شود ، می بینید یک بانویی ‏مقابل تعدادی مرد نامحرم دستش را گرفته به سمت آسمان و در حال سخنرانی ایستاده جلوی چشم ‏های خیره سرانی که دارند خیره به او می نگرند . آیا او صدیقه طاهره سلام الله علیها ست ؟ این ‏حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ست ؟ این ناموس آفرینش است ؟ این بازی های تصویری ‏است که به بدترین شکل دارند ارائه می دهند . حال این نامتعادل بودن قامت و این چادر بماند و این ‏دستی که بیرون است مقابل مردان به این معنی که چادر باز است و و هیکل هم همان هیکل مرسوم ‏مردانه و ستبر و یغور در عمده ی نقاشی هاست . از آن طرف انگار تمام چشم های خبائث عالم ‏تصوراً تصویر شده است که دارد به حضرت زهرا نگاه می کند . آن ها را هم خیلی خبیث کشیده اند ‏‏" أعضاد الملة و یا معشر النقیبه " را ! حتی خوارج هم بینی و بین الله یک سری خصوصیّات ‏عبادی در چهره هایشان بود و هنوز به کفر ابلیس نرسیده بودند . انگار این ها تخیّلاً در ذهن ، یک ‏مشت اشرار عالم را جمع کردند و این تصویر را خلق کردند . در تمام اتوبان ها و تمام خیابان ها هم ‏آن را آنهم با کیفیت نازل طراحی و چاپ گذاشته اند . براستی منظورشان از این نوع تبلیغ در نادیده ‏گرفتن وضوح فضای توصیفی منابع معظم در" ضربوا بینها و بین القوم ستراً و حجابا " یا " ‏فضربت بینهم و بینها ریطة بیضاء ؛ و قال بعضهم قبطیة " چیست؟
مگر " ثم أسبلت بینها و بینهم سجفا " در روایت این قدر صریح نیست در مقدمه ی خطبه که ‏حضرت زهرا سلام الله علیها با بانوان بنی هاشم آمدند " و خرجت فی حشدة نسائها و لمة من ‏قومها " یا " ثم أقبلت فی لمة من حفدتها و نساء قومه " ؟ آنجا که در حفاظ و هاله ی بانوان بنی ‏هاشم وصف می شود که احوال و حجاب شان چگونه بود ؟ بعد در انحاء مختلف نقل راویان است که ‏پرده آویختند " فنیطت دونها ملأة " و پرده گذاشتند - أی أرخت سترا - این ها کجا در این تصاویر ‏آمده است و اساساً این که تمام وقایع مربوط به ناموس آفرینش آیا به تصویر در آمدنی است ؟ - یا ‏حداقل چه لزومی دارد اینگونه اقدامات ؟ - اینها تصاویر تحریف حقیقی فاطمیّت در جهان معاصر ‏است که تحت نظارت - و در واقع عدم نظارت جمهوری اسلامی - دارد اتفاق می افتد و هیچ نهادی ‏هم مسئولیت نمی پذیرد که ضابطه مندانه جمع کند این بساط تحریف معاصر را . همین می شود که ‏از آن همان زن معترض اغتشاشگر در می آید در جمع مردان که روسری اش را بر می دارد و ‏وسط خیابان مثل دستمال تکان می دهد ! شما وقتی معاذ الله حجاب زهرای مرضیه را به بازی ‏گرفتی ، آنها هم اصل حجاب را به بازی می گیرند . منظور این که از این تبلیغ شهری در این نوع ‏تلاشهای به ظاهر فرهنگی - و در واقع غیر و ضد معرفتی - نهایتاً چه در می آید ؟ از آن ، نسلی در ‏می آید منتج از تناقضات که این طور اغتشاشگر است ، با رفتارهایی هنجار شکنانه که دیده می شود . می خواهم ‏بگویم که ناهنجاری نگاه مادی و عادی داشتن به حقایق عظیم عالم نتیجه ش همین هنجارشکنی ‏هاست - البته این نگرش ها دیگر سطحش زیر نگاه مادی و عادی است و هر آدم عامی هم بر اساس ‏آموزه های منبری می داند که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و نشستند و پشت پرده صحبت ‏کردند - برای همین فی المثل انس ابن مالک از مادرش از شمائل حضرت می پرسد. حضرت زهرا ‏حدود یک ساعت ایستاده آن جا در مسجد پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی آله مقابل مردها ‏خطبه خوانده اند ؛ بعد فردی چون انس که عمر طولانی اش حکایت از حضور احتمالی او در مسجد ‏مدینه دارد ، از مادرش می پرسد که او چه شکلی بود ؟! - اوکه از او نقل است از کسانی که به دو ‏قبله نماز خوانده اند تنها من مانده ام - این ها تحریفاتی است که رواج دارد متأسفانه . بحث عاشورای ‏فاطمی هم همچنان زین اسبش را آماده کرده و دارد می تازد - علیرغم تذکر مکرر در منع از این کار ‏که کاری غیر معرفتی است - بعد هم آمدند بر روی عاشورای شمسی کار کردند که نگرفت ؛ ظاهراً ‏این ها با انواع و اقسام طرق می خواهند عاشورا را از انفراد خارج کنند . کما این که می خواهند ‏خطبه را هم از انفراد خارج کنند . کما این که تاریخ شهادت حضرت زهرا و فاطمیه را هم می ‏خواهند از انفراد خارج کنند . کارهایی که می کنند و دسته گلهایشان از این دست است . کم کم می آیند ‏استثناء و تفرّد اهل بیت را از هم انفراد خارج می کنند و می گویند نساء نبی هم جزو اهل بیت اند . ‏همین طور انفرادها را می خواهند بشکنند در عالم و تکثّر ایجاد کنند و این رفتار متکثرانه ای است ‏که ما از مسئولین فرهنگی و منبری های یک کشور در سطح نخبگان و خبرگان مشاهده می کنیم . ‏سخنران عاشورای فاطمی هر سال مع الاسف از افراد نخبه و خبره است . نشان می دهد که این ها ‏هم دریافت درستی از حقیقت ندارند. در این حدّ لزومی ندارد یک متولی بیاید با صراحت فریاد بزند ‏و بگوید این کار اشتباه است ، خودشان باید درک کنند که این کار اشتباه است . عاشورای فاطمی بر ‏اساس کدام تاریخ و آموزه محقق می شود ؟ چه دهه ای داریم درباره ی حضرت زهرا ؟ عاشورا از ‏عشر یعنی ده است ، عشره ی فاطمه کجاست ؟ در کلّ معارف حضرت زهرا ما دهه نداریم اصلاً . ‏عدد ده هیچ نوع کارکردی در سیره ی حضرت زهرا و کل احادیث فاطمی ندارد . این عاشر را ‏آقایان ناشر و غاشر از کجا آوردند ؟ عاشورای فاطمی ؟! و یا نماز ظهر شهادت حضرت در خیابان ؛ ‏کدام ظهر ؟ کدام نماز ؟ مگر شهادت حضرتش ظهر بوده است ؟ این ها هم نشان دهنده ی فقدان سواد ‏وهم ضعف منطق و بی توجهی مفرطی است که از آن ، داستان اغتشاش های ذهنی و بعد از آن ، ‏اغتشاش های عینی در می آید . باید پرسید ثم ماذا ؟ و فاین تذهبون ؟ مگر بحث ایجاد صور ‏خارجی از کجا در می آید ؟ یک شرّ ذهنی هم می تواند موجد شرور عینی باشد . شرّی که از ذهن ‏آقایان در می آید ، مع الاسف موجد شرور در جامعه می شود و این اغتشاش ها را پدید می آورد . ‏این باشد به جای خود و این را در ایراد بر ادبیات مذهبی داشته باشید ، چون نمی خواهیم بحثش را ‏زیاد باز کنیم و عبور کرده ایم از آن . ‏

برچسب ها :


نام*
ایمیل*
نظر*
نسخه قابل چاپ
کد خبر : 50243
تاریخ خبر : 1401/10/15-11:35
تاریخ به روز رسانی : 1402/11/24-09:42