×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 4:23 ق.ظ
0098 21 88961224

مآثر متخیّلین خیالباف در غیبت عقل نظام
بحثی در هزینه های بی جهت بر روی دست نظام ‏
در هفدهمین جلسه ی دوره ی تربیت مدرس مفاهیم خطبه ی حمد فاطمی ‏عنوان شد
13آذر 1401‏

‏ ابزارهای عالم ماده در برزخ دیگر برای ما کار نمی کنند . این در حالی است که همین ها را هم در ‏تمام خواب ها ، برای خود ملکه نکردیم و در دایره ی ملکاتمان حواسمان به آن جمع نشد . ما آدم ‏های متخیّل بار آمدیم وخیالباف شدیم در این عالم . تمام کارهای هنری یکی از اصحاب فتنه یک ‏پسوند خیال در عنوانش بود - در دوره ی یازده ساله ی ریاست فرهنگستان هنر از سوی او، آثار ‏منتشره از سوی این فرهنگستان متأثر از این آدم متخیّل خیالباف در غیبت عقل نظام بطور غیر ‏قابل باور این عناوین را داشت ؛ فصلنامه خیال و خیال شرقی ، ماهنامه آئینه خیال ، ویژه نامه های ‏نقش خیال ، طرح خیال ، نوای خیال ، سایه خیال ، تصویرخیال ، تندیس خیال ، معراج خیال ، اقلیم ‏خیال ، جوانه خیال ، آوای خیال ، صور خیال . در این دوره کتب منتشره هم این بود ‏‎"‎عکس مه ‏رویان، خیال عارفان " ، " فراسوی ایمان، هنر مدرن و تخیّل مذهبی"، " صور خیال در شعر سبک ‏اصفهانی "، " مقالات اولین هم اندیشی تخیّل هنری"، " خیال ایرانی "، " بهزاد در خاطر و خیال ‏من "، " متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری"، " خلیل و خیال، یادنامه استاد خلیل درودچی "، ‏‏"دیالکتیک برون و درون و پدیدار شناسی خیال‎" ‎‏ . البته کار به همین جا ختم نبود و برپایی ‏سخنرانی ها و همایش های هم اندیشی تخیّل هنری ، هم اندیشی تخیّل و مهاجرت ،‎ ‎تخیّل ادبی و ‏هنری از منظر گاستون باشلار، ژاک لاکان ، ژیلبر دوران ، مولانا ، ابن عربی و شیخ اشراق ، ‏نمایشگاه خیال ایرانی ، نمایشگاه بهزاد در خاطر و خیال من هم از سوی نظام تخیل در این ‏خصوص هزینه شد و در نمایشگاه تجلیّ عاشورا در آئینه خیال و نمایشگاه و کارگاه تخصصی ‏حماسه خرمشهر به روایت نقاشان خیالی ساز ردّ خود را بر آثار عاشورا و دفاع مقدس هم بر جای ‏گذاشت ! اینها به این هم بسنده نکردند و در ساخت کشتی شکسته و توفان زده ی خود در مرکز شهر ‏یکی از بزرگترین مراکز نمایشگاهی را باعنوان نگارخانه ی خیال برپا کردند . می بینید که آثارآدم ‏خیالباف هم راجع به خیال است . برای همین است که نهایتاً هم در تخیل رأی زیاد ، خیالات او را ‏برداشت که در انتخابات تقلب شده است ! و با همین تخیّل و وهم شیطانی همچنان اضافه بر موارد ‏مصروف و مسروف قبلی ، بی جهت برای کشور هزینه ساخت - این همان صورت وهمی تخیّلات ‏است که بواسطه ی سلطان آن معارف و آن صوری که خداوند در عالم برای ما گذاشته و نمایان می ‏کند - که باید به آن ها بها داد و نسبت به آن ها فکر کرد و تعقل داشت - باید از آن فاصله گرفت ؛ ‏چون امر مستحیل را کثرت امثله درست نمی کند و اینجا تناقض تخیّل در تمام موارد استحاله دارد‎.‎
‏ از این رو انسان از خواب که بیدار می شود باید بداند که از یک عالم دیگر وارد این عالم شده ‏است به مصداق " و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت و یرسل الأخرى إلى أجل ‏مسمى " یعنی قبل ازموت اکبری که قرار است برای ما اتفاق بیفتد در" الله یتوفى الأنفس حین ‏موتها " و قبل از آن که وارد عالم برزخ تام شویم ، در این سنت نومیّه به طور اصغر و نسبی وارد ‏برزخ می شویم و از آن بر می گردیم . نگاه برزخی داریم ، حرف برزخی داریم ، امّا نگاه برزخی ‏مان و دیدن مان آنجا مثل شنیدن است و سمع مان مثل رؤیت است . که این ها را باید بتوانیم درک و ‏وجدان کنیم و عقلاً به اعماق قلب برسانیم و عقلانی اش کنیم - البته نه با خیال عقلی یا عقل خیالی ‏که تشخیص و باریک اندیشی و کُنه یابی در آن از باب " کان لطیفاً خبیرا " خیلی ظرافت دارد ؛ ‏عقل مجرّدی است در سعی معاشرت با عقلای عالم و نشست و برخاست با دوستان عاقل . در مطالعه ‏ی منابع عقلانی از مؤلفان عاقل ؛ نه این که هر اثری را در دست گرفته و فکر کنیم این عین و ‏عینیّتِ ساخت یافته و نظام مند عقل است در آثار دست دوم و دست دهم ، آن هم تنها در روایتی از ‏یک موضوع . از همین ، مطالعه ی انسان باید از سرچشمه های زلال و منیر حقیقت باشد که یکی از ‏این سرچشمه ها و آبشارهای ژرف و پر معنا خطبه ی حضرت زهراست . وقتی شما ظرف و جام ‏وجودتان را با آثار کدر پر می کنید و از آن می نوشید ، در پی اش هر قدر زلال بنوشید ؛ فاقد فایده ‏است و آن کدورت نابایسته ی حجاب مکدرات به وجودتان رفته و در عمق آن کار خود را کرده ‏است.‏

برچسب ها :


نام*
ایمیل*
نظر*
نسخه قابل چاپ
کد خبر : 50227
تاریخ خبر : 1401/09/18-14:13
تاریخ به روز رسانی : 1402/11/24-09:45