×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 4:26 ق.ظ
0098 21 88961224

نامه به اردوغان :
پرچم و نیروهای زیر پرچم خود را از کشور سوریه خارج کنید!

7مهر 1398
29 سپتامبر 2019بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری کشور ترکیه

جناب آقای رجب طیب اردوغان

باسلام و اهداء تحیّات

در ابتدا می خواهم نظر عالی را به حقیقتی تاریخی از باب یک حجت مبرهن جلب نمایم و آن ضرورت وحدت بیشتر دنیای اسلام در جهانی است که ظالمان در گسترۀ تاریخی آن، بیش از حق طلبان فرصت وحدت یافته اند ، آن هم در تأیید قول جنابعالی که پراکندگی و نبود انسجام میان کشورهای اسلامی عامل بروز وضع کنونی است. اکنون از آنجا که اینجانب در مسئولیت کمک رسانی به مردم مظلوم و شریف سوریه، در اوایل ماه مارس سال جاری مسیحی در تل عزان ، با رنگی از یک تصرف عجیب در اعماق خاک سوریه (در العیس) مواجه شدم ـ که نامش پرچم ترکیه بود! ـ قصد دارم از باب نصیحة الملوک، از جنابعالی به عنوان رئیس جمهوری ترکیه بخواهم در تداوم حضور و استمرار استقرار پرچم خود در سوریۀ درگیر جنگ با متوحش ترین موجودات عالم خاک ، تجدید نظر نموده و در پای بست حق همسایگی، بار سنگین خویش را از دوش کشور همسایه بردارید و حق برادری دو کشور را به سهم خود اینسان به جهان، ثابت کنید - کشوری که با بدوش کشیدن رنج شهادت بیش از 250.000 شهید، علیرغم کشتار بیرحمانه غیر نظامیان توسط تروریست های سفاک و غاصبان شقیّ صهیونیست و ظالمان استکبار جهانی ، هنوز سرافرازانه در حال مقاومت است - این مهم، روشن است که در کارنامۀ ریاست جمهوری عالی، به عنوان پرافتخارترین حرکت، ثبت شده و به تناقض جاری دفاع از منافع یک کشور، با تصرف و پایمال نمودن منافع کشور همسایه و تقویت و کمک به استقرارِ همچنان ِ سفاکان تروریست پایان خواهد داد . تروریست هایی که در سایۀ بازی های جهانیِ دست های پنهان و آشکار، خود در درجۀ اول خطری نه بالقوه بلکه بالفعل برای سایر کشورها و از جمله ترکیه هستند و خواهند بود.

این منطقی خداپسندانه نیست که به صرف تهدید در مرزها، کشوری آبرومند به جای کمک، پای در مرزهای کشور دیگر نهاده و علیرغم توافقات بین المللی در حفظ حداقل حضور، به حداکثر حضور در این خصوص اقدام نماید. خصوصاً اینکه اقدام به اینگونه بدعت ها، سزاوار کسانی است که امروز در بیانات آن مقام محترم نیز به عنوان دشمنان اسلام و مسلمانان مورد طعن و حمله قرار دارند و دربرابرشان باز هم به قول جنابعالی نوع رفتار غرب ایجاب می کند همبستگی و برادری میان کشورهای اسلامی افزایش یابد.

از همین، در شرایطی که حتی ریاست محترم جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی اجلاس آنکارا بیان خود را به آیات شریفۀ قرآنی آل عمران و بقره مزین و مستند می سازد ، کارمهم مسئولان مسلمان در جهان عمل به وظیفه قرآنی عدالت و حق طلبی و حمایت از سایر کشورهای مظلوم و مسلمان است.

این رسالتی است که امروز در ایجاد بنیانی برای حل و فصل دائمی بحران سوریه بر دوش جنابعالی نه به عنوان تنها یک رئیس جمهور در جهان معاصر، بلکه به عنوان یک رئیس جمهور مسلمان در تاریخ عالم قرار دارد. رسالتی که منبعث از آموزه های شریف سنت نبوی (ص) در صورت بندی تصویر متمایز مسلمانان از غیرمسلمانان است.در راهی که از عدالت می گذرد و به حق ختم می شود و دست انسان را در جهان آخرت در دستان خالق حق و عدالت می گذارد و این بهایی است غیرقابل قیاس و چشم پوشی در قبال هزاران ریاست و حکم و سیطره و سلطان مادی و عادی . راهی که می تواند مؤید تأکید جنابعالی در خصوص الگو شدن ما برای منطقه و جهان باشد.

و امّا نفوذ در عمق نزدیک به 100کیلومتری مرزهای سوریه - تا حماء و حلب و العیس و راشدین و ابوظهور - در سایه سکوت و حتی مع الأسف تأیید جوامع بین المللی ، اهداء تجهیزات به تروریست های موسوم به ارتش آزاد ضمن خارج نمودن تأسیسات و سرمایه های صنعتی این کشور، برافراشتن پرچم ترکیه در سوریه و نام ترکی نهادن بر کوچه ها و خیابان ها ، انجام خدمات شهری توسط نیروهای ترک ، آموزش زبان ترکی در مدارس مناطق تحت اشغال از جمله جرابلس، سخن از رئیس جمهوری مشترک دو کشور، اعتراض به اهتزاز پرچم سوریه در منبج! ، سخن از هشتاد و دومین و سومین استان ترکیه در سوریه و ایجاد ناامنی و ترور طرفداران رسانه ای سوریه در ترکیه و ایجاد حمام خون در عفرین و ... بی شک وقایعی نیست که در تاریخ از آن تنها به عنوان ایجاد منطقۀ امن یا به گفتۀ جنابعالی پاک کردن منطقه از وجود گروه های تروریستی یاد شود.

آقای رئیس جمهور!

بی گمان،حفظ تمامیت ارضی سوریه نه فقط در تضاد با ایجاد منطقۀ امن در جنوب ترکیه قرارندارد، بلکه در چارچوب روند تعیین تدابیر اضافی و توافقات مبنی بر نابودی وپاکسازی عناصر تروریستی ، به عنوان اولویت نخست و تنها راه تأمین امنیت دو کشور می بایست مدنظر قرار گیرد.

این مهم، با توجه به تأکید آنکارا در مخالفت با هر راهکار مخالف خواسته ملت سوریه و نیز قول جنابعالی مبنی بر هدف پایان بخشی به خونریزی ها و برقراری هرچه زودتر آرامش در کشور همسایه، نه فقط مطابق با خواسته های ملت سوریه است، بلکه تظاهرات مکرر مردم در این کشور جنگ زده در استان های مختلف حسکه ، رقه ، ادلب ، حلب و ...علیه اشغال غیرقانونی بخشی از این کشور از نظر قوانین بین المللی توسط کشور متبوع جنابعالی ، بیانگر این است که تنها خواست مسموع ملت سوریه از کشور ترکیه خروج بی قید و شرط و امتیاز، از کشور خویش برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود است. خواسته ای که اکنون در منظر جهانی با شبهۀ امتیازگیری و فرصت سازی و تک محوری ترکیه ـ در پیشنهاد مناطق و کریدور امن و حائل در شمال سوریه ـ زیر سؤال عملکردهای غیر شفاف فعلی در تحولات جاری است ، چرا که طولانی تر شدن بحران موجب وارد آمدن صدمات و لطمات بیشتر به ملت سوریه خواهد شد.

و امّا لزوم حل مسائل و مشکلات دنیای اسلام در درون آن و بدون دخالت غرب که سرفصل یکی از بیانات جنابعالی بوده است و اهمیّت اتحاد و تصمیم واحد ایران و ترکیه در خصوص سوریه ـ باز هم بنابر تأکیدات عالی ـ محدودۀ پیشنهادی مشترک را ـ با توجه به گفتۀ جنابعالی که ایران را خانۀ دوم خود می دانیم ـ برای ایجاد منطقه امن، به راههای امنیت و عنایت الهی در منطقه و در برابر دست پنهان دشمن و کارشکنی های کاخ سفید و مسلحین و تروریست های جنایتکار سوق می دهد. خصوصاً اینکه بنا به درخواست ریاست محترم جمهور روسیه دراجلاس آنکارا مبنی بر لزوم ورود سازمان های بین المللی برای کمک در رفع آسیب های بسیار زیاد وارده به این کشور این اولین ورود یک سازمان جهانی و کمک رسان در دامنۀ حمایت از کشوری مظلوم و ویران است.

در فراخوان حرکتی که بنا به فرمودۀ رهبری معظم ما ، در تقویت خط مقاومت سوریه در برابر رژیم صهیونیستی موجب نزدیک شدن کشور متبوع عالی به دنیای اسلام بوده و زمینه ساز حمایت مسلمانان جهان و نیزاستقرار پایگاه مردمی نظام ترکیه خواهد شد. چرا که یکی از معیارهای سنجش میزان قدرت حضور سیاستمداران با گرایش های اسلامی - در رأس قدرت ترکیه - و یکی از شاخصه های توفیق جریان اسلام گرا در آن سامان ؛ از قضا همین تصمیم تاریخی و مقدر وخداپسندانه است و بنا بر گفتۀ جنابعالی موضوع مطرح در حال حاضر این است که این سرزمین ها متعلق به سوریه است و ما مخالف تجزیه سوریه هستیم. هدف ما خروج گروه های تروریستی از آنجا است. که در اینصورت دیگر برای ماکاری برای انجام دادن باقی نمی ماند.

و از آنجا که معاون نخست وزیر محترم ترکیه گفته اند ترکیه هرگز یکی از طرف های بحران سوریه نیست، و جنابعالی اخیراً اذعان داشته اید که حمایت از گروه های تروریستی از سوی هیچ طرفی نمیتواند قابل قبول باشد ، ما همیشه تلاش داشتیم که وحدت اراضی سوریه را حفظ کنیم وهمه ما با حضور نیروهای مداخله گر در امور سوریه که بدون دعوت دولت قانونی سوریه وارداین کشور شده اند مخالفیم ، حال صرفنظر از تحرکات غیرقانونی در شمال سوریه درسایۀ نبود هماهنگی با دولت سوریه در عملیات های سپر فرات و شاخۀ زیتون ترکیه در سوریه و صرفنظر از اشغال مناطقی چون اعزاز، عفرین،الباب، راشدین، العیس ، سراقب ، جرابلس، ادلب، الظهور و خان شیخون و...در مساحتی به وسعت چهار هزار کیلومتر با توجیه مقابله با خطر شبه نظامیان کرد برای جنوب ترکیه و تکمیل کردن نقشۀ راه منبج ،که نتیجه ای جز قدرت گیری گروههای تروریستی و تجری و تداوم دخالت و حضور نیروهای خارجی وغیرقانونی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در امور داخلی سوریه - البته با شعار تأمین امنیت کل منطقه در کنار امنیت سوریه - نداشته است، امروز قضاوت تاریخ و نظر مجامع جهانی، در سمت و سوی تصمیم درست، قاطع، شایسته و سزاوار جنابعالی در بقولی تغییر رویکرد استراتژیک و محتوم ترکیه دراتخاذ راه حل های مفید و ملموس در جلوگیری از وقوع بحران فراگیر انسانی در منطقه ادلب به عنوان یک نقش تاریخی رقم خواهد خورد.

در این مسیر در نظر به آن که جنابعالی در دیدار رهبری معظم ما و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار تعمیق بیشتر پیوندهای تاریخی ایران و ترکیه بوده اید و از نماد یک کابینه مشترک با حضور دو کشور و نیز تلاش برای اتحاد و اتخاذ مواضع مشترک با ایران در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی سخن به میان آورده اید ، اینجانب به نمایندگی از مردم و نهادهای کمک رسان ایران اسلامی - که در افتخار کمک رسانی در سال 1993 به مردم مظلوم بوسنی در مسیر سفر به آن دیار از کشور ترکیه و شهر زیبای استانبول نیز گذشته ام - از جنابعالی می خواهم که در مسیر این پیوند تاریخی در تعیین نسبت بندی های جدید با ایران - و به عنوان اولین گام طرح کابینۀ پیشنهادی مشترکتان با ایران اسلامی ، با نگاهی اسلامی، الهی، عدالت جویانه و حق طلبانه، پرچم و نیروهای زیر پرچم خود را از کشور اسلامی سوریه خصوصاً به عنوان سپر مسلحین ، خارج ساخته و نام خود را اینچنین بر جبین تاریخ مروّت و مودّت ، به نیکی حک سازید. همانگونه که در ماه می 1999 در نامه ای به فهد پادشاه عربستان از اومشفقانه خواستم تا ادعای خود را مبنی بر باز بودن تمام درهای دوستی میان ایران و عربستان ، با باز کردن درب بستۀ مسجد حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها اثبات نماید.

در خاتمه ، باامید به این اقدام و گام الهی از سوی جنابعالی - به عنوان همان تحرکات بیشترِ مورد نظر عالی برای جایگزین کردن صلح - از آنجا که می دانم با تلفظ دو اصطلاح فارسی " تشکر می کنم"و "خداحافظ " آشنایی دارید ، با ذکر این هر دو لفظ ، از شماپیشاپیش بابت این حرکت خیرخواهانه و اسلامی و انسانی تشکر نموده و هدایت نیّات وتصمیمات ما و شما را به خداوند قادر متعال می سپارم.

والسلام علی من اتبع الهدی

ریاست سازمان جهانی فاطمة الزهراء سلام الله علیها

و

مسئول دفتر کمک رسانی جهانی سپابن

تهران - ایران اسلامی

یکشنبه 7مهر 1398 شمسی

مصادف با 29 سپتامبر 2019میلادی


متن ترکی :Allah’ın Adıyla


Sayın RecepTayyip Erdoğan!


Sağlık veafiyet dileklerimle

Öncelikle açık bir delil babından yüksekdikkatinizi tarihi bir gerçeğe çekmek istiyorum ve o gerçek, tarih boyunca hakpeşinde olanlardan daha çok zalimlerin vahdet fırsatı bulduğu bir dünyada,İslam dünyasının daha çok birliğinin gerekliliğidir. Bu , zatıâlinizin, İslamülkeleri arasındaki dağınıklık ve dayanışma yokluğu bugünkü durumun ortayaçıkmasının nedenidir, sözünün teyidi doğrultusundadır. Şimdi ben, mazlum vedeğerli Suriye halkına yardım görevini üstlenmiş biri olarak, zatıâlinizenesaihu’l - mülük babından tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Mart ayınınbaşlarında yaptığım yolculukta Tel Azan’da Suriye topraklarının derinliklerinde(el-Ays’da) şaşırtıcı bir mülk edinme rengiyle karşılaştım (onun adı Türkiyebayrağı idi). Türkiye Başkanı olarak zatıâlinizden yeryüzünün en vahşivarlıklarıyla savaş halinde olan Suriye’deki varlığınızın devamı vebayrağınızın istikrarının sürekliliği hususunu yeniden gözden geçirip komşulukhakkına vefakârlık çerçevesinde komşu ülkenin omuzlarındaki ağır yükünüzü kaldırmanızıve iki ülkenin kardeşlik hakkını payınıza düşeni yaparak dünyaya ispat etmenizitalep ediyorum. Suriye, 250 binden fazla kişinin şehadet acısını taşıyan birülke olarak, kana susamış teröristler, gaddar işgalci Siyonistler ve zalimküresel istikbar güçleri tarafından sivillerin merhametsizce katledilmesinerağmen henüz onurla direnmeye devam etmektedir. Hiç şüphesiz bu iş,zatıâlinizin başkanlık geçmişinde en başarılı hareket olarak kaydedilecek olupkomşu ülkenin işgal edilip menfaatlerinin çiğnenerek bir ülkenin menfaatlerininkorunması çelişkisine ve kana susamış teröristlerin aynı şekildegüçlendirilerek istikrarına yardım edilmesine son verecektir. Bu teröristler,aşikâr ve gizli küresel ellerin gölgesinde birinci derecede potansiyel bir tehlikeolmaktan çıkmış Türkiye’nin de içinde yer aldığı diğer ülkeler için, fiili birtehlike olmuş ve olmaya devam edeceklerdir.

Sırf sınırların tehdit edilmesi nedeniylesaygın bir ülkenin yardım yerine başka bir ülkenin sınırlarından içeri girmesive uluslararası anlaşmalara rağmen minimum varlığı koruma yerine maksimumvarlığa ulaşması Allah’ın razı olduğu bir mantık değildir. Özellikle bu türbidatler, bugün saygıdeğer
makamınızın açıklamalarında olduğu gibi İslam’ın ve Müslümanların düşmanlarıunvanıyla kınanan ve eleştirilen kişilere layıktır ve karşılarında yinezatıâlinizin dediği gibi Batının davranış şekli, İslam ülkeleri arasındabirlik ve kardeşliğin artırılmasını gerektiriyor.

Ankara basın toplantısında Sayın RusyaCumhurbaşkanı’nın bile açıklamasını Kur’an’ın Al-i İmran ve Bakara Surelerininayet-i kerimeleri ile süslediği ve belgelendirdiği şartlarda dünyadaki Müslümanyetkililerin önemli işi, adalet, hakkı talep etme ve diğer mazlum ve Müslümanülkeleri himaye etme hususundaki Kur’ani görevlerini yerine getirmektir.

Bu, bugün Suriye sorununun daimi çözümüiçin oluşturulacak altyapının zatıâlinizin muasır dünyada sadece bir başkanolarak değil, Müslüman bir başkan olarak da varlık âleminin tarihindeomuzlarınıza yüklediği bir vazifedir. Bu, Müslümanları gayri Müslimlerdenayıran tasvirin resmedilmesinde Nebevi Sünnetten kaynaklanmış bir vazifedir.Adaletten geçen ve hakka varan yolda insanın elini ahiret âleminde, hak veadaletin yaratıcısının ellerinin içine koyacaktır. Bu, binlerce riyaset,iktidar, egemenlik, maddi ve sıradan saltanatla mukayese edilemeyecek vevazgeçilmeyecek bir bedeldir. Bu, zatıâlinizin, Bizim bölge ve dünyada örnekolmamız gerekir, hususunda yaptığınız vurguyu onaylayan bir yoldur.

Ne var ki uluslararası toplumun suskunluğuve hatta maalesef onayıyla Suriye sınırlarından 100 km civarında içeri girmek Hama, Halep, el-Ays, Raşidin ve Ebu Zuhur’a kadar,- Özgür Ordu diye bilinenteröristlere teçhizat bağışı yapmak ve bu ülkenin tesislerini ve sanayisermayelerini boşaltmak, Suriye’de Türkiye bayrağını dalgalandırmak, sokak vecaddelere Türk isimleri koymak, Türk güçleri tarafından belediye hizmetlerininverilmesi, Cerablus gibi işgal altındaki yerlerde bulunan okullarda Türkçeeğitimi verilmesi, iki ülkenin müşterek cumhurbaşkanı söylemi, Menbiç’te Suriyebayrağının dalgalandırılmasına itiraz, Suriye’de 82 ve 83. Türkiye şehrisöylemi, Suriye taraftarı basın mensuplarının Türkiye’de güvenliğinin ortadankaldırılması ve terör eylemine uğraması, Afrin’in kana boğulması vs. şeyler,hiç şüphesiz tarihte sadece güvenli bölge oluşturulması veya zatıâlinizindeyişiyle bölgenin terör gruplarından temizlenmesi unvanıylahatırlanacak olaylar değildir.

SayınBaşkan!

Hiç şüphesiz Suriye’nin toprakbütünlüğünün korunması, Türkiye’nin güneyinde güvenli bölge oluşturulmasıylaçelişki içinde olmamakla beraber, aksine ek tedbirlerin belirlenme süreci veterör unsurlarının yok edilip temizlenme anlaşması çerçevesinde, ilk öncelik veiki ülkenin güvenliğinin temininin tek yolu olarak göz önüne alınmalıdır.

Bu önemli nokta, Ankara’nın Suriyehalkının taleplerine muhalif her türlü çözüm yoluna muhalefetine vurgusu vezatıâlinizin komşu ülkede kan dökülmesine son verme ve bir an öncesükûneti sağlama hedefi bağlamındaki sözüne dikkatle, sadece Suriyehalkının talepleriyle uyuşmakla kalmaz, daha ötesi halkın, bu savaşın vurduğuülkede Hasake, Rakka, İdlib ve Halep gibi şehirlerde bu ülkenin bir bölümününülkeniz tarafından uluslararası kanunlara aykırı olarak kanunsuzca işgalialeyhine defalarca yaptığı gösteriler, Suriye halkının Türkiye’den tekisteğinin ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunması ve milli hâkimiyetininsağlanması için ülkenizin şartsız ve hiçbir ayrıcalık almadan ülkelerindençıkmanız olduğunu göstermektedir.

Ama zatıâlinizin konuşmalarındanbirinin konusu olan İslam âleminin mesele ve sorunlarının, Batınınmüdahalesi olmadan, kendi içinde çözülmesinin gerekliliği ve yinezatıâlinizin vurgusu esasınca Suriye hususunda İran ve Türkiye’nin birliğive ortak kararının önemi -zatıâlinizin İran benim ikinci evimdir,sözüne dikkatle- ortak önerimiz çerçevesinde düşmanın gizli elleri ve BeyazSaray’ın, silahlı grupların ve cani teröristlerin ihlalleri karşısında bizlerigüvenli bölge oluşturmak için bölgede ilahi güvenlik yollarına ve Allah’ınlütfuna doğru sevk etmektedir. Özellikle saygıdeğer Rusya Cumhurbaşkanının,Ankara Zirvesinde bu ülkenin duçar olduğu oldukça fazla zararlarıngiderilmesine yardım için uluslararası kuruluşların sahaya girmeleriningerekliliği hususundaki talebinden sonra bu mektup, uluslararası biryardım kuruluşunun mazlum ve viran olmuş bir ülkeye destek için başlatmışolduğu ilk girişim olup bu çağrı, Bizim büyük rehberimizin buyruğu esasınca Suriyedireniş hattının Siyonist Rejim karşısında güçlendirilmesine ve ülkenizinİslam âlemine yakınlaşmasına yardımcı olacak ve dünya Müslümanlarınındesteğinin zeminini hazırlayacak ve

kezaTürkiye devletinin halk tabanını sağlamlaştıracaktır. Nitekim İslamiyönelimleri olan siyasetçilerin Türkiye kudretinin başında- kudret miktarınınölçüm kriterlerinden ve o diyardaki İslami hareketlerin başarısınınkıstaslarından biri, bu mukadder edilmiş tarihi ve Allah’ın rızasının olduğukarardır. Zatıâlinizin sözü esasınca, Şuan söz konusu olan mevzu şudur ki butopraklar Suriyelilere aittir ve biz Suriye’nin bölünmesine karşıyız. Bizimhedefimiz terör gruplarının oradan çıkarılmasıdır. Bu durumda artık bizimyapacağımız bir şey kalmayacaktır.

Türkiye’nin Başbakan Yardımcısınındediğine göre, Türkiye Suriye krizinin taraflarından biri değildir vezatıâlinizin son günlerde izan ettiği gibi Terör gruplarının hiçbir taraftarafından desteklenmesi kabul edilemez. Biz her zaman Suriye topraklarınınbütünlüğünü korumak için çalışmışızdır ve hepimiz Suriye’nin yasal devletinindaveti olmadan bu ülkeye girmiş müdahaleci güçlerin varlığına karşıyız.Şimdi Suriye devleti ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyinde yapılan FıratKalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarındaki kanunsuz hareketliliği bir kenarabırakırsak ve yine 4000 kilometre alanı kapsayan İzaz, Afrin, el-Bab, Raşidin,el-Ays, Serakıp, Cerablus, İdlib, Ez-Zuhur ve Han Şeyhun gibi bölgelerinTürkiye’nin güneyindeki Kürt milislerin tehlikesi ve Menbiç planınıntamamlanması bahanesiyle işgalini bir kenara bırakırsak ki terör gruplarınıngüçlerinin artmasından, Amerika ve Siyonist Rejim gibi Suriye’nin içişlerinemüdahaleci yasal olmayan yabancı güçlerin varlığı, küstahlığı vemüdahalelerinin devamından başka elbette Suriye’nin yanında tüm bölgeninemniyetinin teminin sloganıyla- bir sonucu olmamıştır; bugün tarihin hükmü veuluslararası toplumun görüşü, zatıâlinizin doğru, sağlam, layık ve yaraşırkararınızın yanında bir tabire göre Türkiye’nin faydalı çözüm yolları bulmadave İdlib bölgesinde büyük bir insani krizin önlenmesindeki hissedilir kesin vestratejik yönelim değişikliği tarihi bir rol unvanıyla kaydedilecektir.

Bu yolda zatıâlinizin, büyük rehberimizve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptığı görüşmede sürekli İran ileTürkiye’nin tarihi bağlarının derinleştirilmesini talep edip iki ülkeninkatılımıyla müşterek bir kabinenin kurulmasından ve yine bölgesel veuluslararası konularda İran’la ortak kararların alınarak birliğin sağlanmasıiçin çaba sarf edilmesinden söz ettiğinizi nazara alarak, İran halkını veİran İslam Cumhuriyetinin yardım kuruluşlarını temsilen - ki 1993 yılındamazlum Bosna halkına yardımla onurlandığımda o diyara yaptığım yolculuktaTürkiye ve güzel İstanbul şehrinden de geçtim - zatıâlinizden İran ile yenipozisyonların belirlenmesindeki bu tarihi bağ yolunda ve İran İslam Cumhuriyetiile yapılması önerilen müşterek kabine palanı doğrultusunda atılacak ilk adımunvanıyla ilahi, İslami, adaletçi, hakçı bir bakışla bayrağınızı ve özelliklesilahlı gruplara kalkan olmuş bayrağınız altındaki güçleri bir İslam ülkesiolan Suriye’den çekmenizi talep ediyorum. Böylelikle isminizi mertlik vedostluk tarihinin alnına kazıyın. Nasıl ki Mayıs 1999 yılında Arabistan KralıFahd’a yazdığım mektupta ondan şefkatli bir şekilde İran ile Arabistanarasındaki tüm dostluk kapılarının açık olduğuna dair yaptığı iddiasınıHazreti Fatıma camisinin kapatılmış kapılarını açarak ispat etmesini istedim.

Son olarak zatıâliniz tarafından yapılacakbu girişim ve atılacak bu ilahi adım ümidiyle - barışın getirilmesi için nazaraaldığınız daha çok hareketlilik adına- sizin şu iki Farsça cümle ile Teşekkür mi konem ve Huda hafız aşina olduğunuzu bildiğim için bu ikicümlenin zikriyle şimdiden bu iyiniyetli, İslami ve insani hareketinizdendolayı teşekkür ediyor, sizin ve bizim niyet ve kararlarımızı kudret sahibiYüce Allah’a bırakıyorum.

والسلام علی من اتبع الهدی

Evrensel Hazreti Fatımatü’z-Zehra (s.a) Organizasyonu Başkanlığı

ve Evrensel Sepabon Yardım Bürosu Yetkilisi

İran İslam Cumhuriyeti-Tahran

29 Eylül 2019
برچسب ها :


نام*
ایمیل*
نظر*
نسخه قابل چاپ
کد خبر : 50045
تاریخ خبر : 1398/07/12-22:04
تاریخ به روز رسانی : 1401/08/02-20:32