×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 4:55 ق.ظ
0098 21 88961224

انسان خردمند/ یووال نوح هراری

کتاب ، درصدد فراخوان برای زیر سؤال بردن تمام روایتهای زیر بنایی جهان از سوی صاحبان هرگونه اعتقاد و ایمان است.
مؤلف مدرس تاریخ جهان در دانشگاه بیت المقدس است . سؤالات او در این کتاب ، ازجمله این سؤال که آیا عدالتی در تاریخ یافت می شود؟ با نادیده گرفتن تنها عقل و عدل علی - ونه سایر معصومین علیهم السلام - معلوم است که تا کجا واجد وجاهت پژوهشی و وجدان تاریخی است!