×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 4:41 ق.ظ
0098 21 88961224

فجر درخشان/ بنیادفرهنگی فاطمةالزهراء سلام الله تعالی علیها

عصاره ی رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در حوزه مسائل بانوان

استخراج 14 موضوع و محور تفصیلی و در واقع منشور نظری و عملی انقلاب در تبیین جایگاه و تحقق آرمان و حل مشکل جامعه ی زنان ، در قالب ایجاز و اعجاز تنها یک سخنرانی ؛ به مثابه هذا ذکرً مبارک