×
بیتحرف ماحرف شما
x - »
| 31 ارديبهشت 1403, 3:54 ق.ظ
0098 21 88961224
سنا (ستاد نیروهای انقلاب)
بسم الله الرحمن الرحیم
این پایگاه ، ستاد نیروهای انقلاب در جهان است. بهترین ها و برترین ها می توانند با این پایگاه و جبهه فرهنگی مرتبط بوده و همکاری نمایند. بحث تمدن سازی در گام دوم ، سرفصل مهم فعالیتهای این جبهه و ستاد است. مدافعان حرم معزز و فداییان اسلام عزیز ، پیشروان انقلابی این حرکتند.هرآنچه به آنان مربوط می شود - در هر گام و هرنگاه و منظر - آفاق شهود و حمایت و شمول این پایگاه را با خود و در خود دارد.
این پایگاه با شما در این باره بسیار سخن خواهد گفت و از شما نیز در "حرف شما" بسیار خواهد شنید.

پروفایل